Nói vềnhà ở dân dụng khung thép tuyệt vời muốn nói ra cùng bạn những đóng góp của tôi cơi nới nhà khung thép

Cơi nới ban công trong trường hợp ban công hẹp chiều ngang, muốn mở rộng ra 2 bên
Trong trường hợp này, các gia chủ và các nhà thi công sẽ tiến hành cải tạo đúc thêm 2 phần đà chữ L ở 2 bên ban công click here cũ (đục, khoan, cấy, nối… phần đà bê tông mới với phần đà cũ). Tiếp theo là đúc sàn bê tông cho ban công hẹp chiều ngang (dày 8cm) ở phần mới, sau đó lát gạch để hoàn thiện (nên lát lại toàn bộ gạch ban công cho đồng màu).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Nói vềnhà ở dân dụng khung thép tuyệt vời muốn nói ra cùng bạn những đóng góp của tôi cơi nới nhà khung thép”

Leave a Reply

Gravatar